Trích từ Dân Chúa

ĐGH Gioan Phaolô II: vĩ nhân thời đại

Vũ Quang Ninh

Nguồn: Đài Little Saigon Radio

Mục "Câu Chuyện Trong Ngày" của đài Little Saigon Radio ngày 2/4/08

Hôm nay là ngày kính nhớ Đức cố GH Gioan Phaolô II. Ngài được Chúa gọi về ngày 2/4/2005, cách đây đúng 3 năm...

Mời quý vị lắng nghe toàn bài:


Download (1.4 Mb)

Vũ Quang Ninh

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-gioan-phaolo-ii-vi-nhan-thoi-dai/