Trích từ Dân Chúa

Các sắc dân bản địa vùng Amazon đang mong đợi đón Đức Thánh Cha viếng thăm

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-sac-dan-ban-dia-vung-amazon-dang-mong-doi-don-duc-thanh-cha-vieng-tham/