Trích từ Dân Chúa

Các nhà trí thức Ba Lan ra tuyên ngôn cám ơn ĐTC đã can thiệp trong vụ khủng hoảng vừa qua

Đặng Tự Do

(VietCatholicNews 16/01/2007)

Warsaw (CWNews) - Các nguồn tin tại Ba Lan cho rằng trong ngày thứ Bẩy 6/1/2007, chính Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus từ chức để góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng vừa qua tại Ba Lan. Tin này được gián tiếp xác nhận qua diễn biến mới nhất là Hội Trí Thức Công Giáo Ba Lan đã thu thập được hàng trăm chữ ký của các nhà trí thức Công Giáo nước này cho bản tuyên ngôn cám ơn hành động quyết liệt và kịp thời của Đức Thánh Cha.

Trong bản tuyên ngôn này, phân bộ Warsaw cám ơn Đức Thánh Cha đã ngăn chặn được nguy cơ lan rộng của vụ khủng hoảng và đưa Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan đến một tư thế mới để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Tuyên ngôn này sẽ được gởi đến Đức Thánh Cha vào cuối tháng này.

Hội Trí Thức Công Giáo Ba Lan, được hình thành từ thời cộng sản, đã bắt nguồn từ các phong trào Công Giáo chống chế độ cộng sản

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nha-tri-thuc-ba-lan-ra-tuyen-ngon-cam-on-dtc-da-can-thiep-trong-vu-khung-hoang-vua-qua/