Trích từ Dân Chúa

Bạn biết rõ như thế nào về Bà Maria Mađalêna thật?

Anthony Lê

VietCatholic News (20/8/2006)

LTS: Đây là bài viết dưới dạng câu đố Đúng/Sai trích từ tạp chí Catholic Digest số ra tháng 06/2006 từ trang 62-64, dịch giả chuyển ngữ hầu chia sẽ cùng Quý Vị.

Câu 1: Theo các sách Phúc Âm, Bà Maria Mađalêna có mặt nơi cây thập giá?

Đúng, mời bạn hãy xem thêm Máthêu 27: 55-56; Máccô 15: 40; và Gioan 19: 25.

Magdalene_PP.jpg

Thánh nữ Maria Mađalêna (St. Mary Magdalene by Pietro Perugino)

Câu 2: Có phải Bà Maria Mađalêna là một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu chứng kiến về Sự Phục Sinh của Ngài không?

Đúng, mời bạn hãy xem thêm Máthêu 28: 1-9; Máccô 16: 9; và Gioan 20: 11.

Câu 3: Không có bằng chứng nào ủng hộ cho ý tưởng rằng Bà Maria Mađalêna là một gái đứng đường. Sở dĩ có điều này là vì có một sự không rõ ràng nào đó có liên quan đến nhiều người phụ nữ khác nhau trong các Sách Phúc Âm?

Thưa, đúng vậy. Tại Giáo Hội Tây Phương, khái niệm này được tin và chấp nhận vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba và vào thời gian của Đức Cố Thánh Giáo Hoàng Gregory Cả, tức vào khoảng năm 540-604.

Câu 4: Một trong những câu chuyện được thêu dệt ra về Bà Maria Mađalêna, vốn xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 7, rằng Bà Maria đã cưới với vị môn đệ nào?

Thưa, trong truyền thuyết này, thì Bà Maria Mađalêna và môn đệ Gioan đã cưới nhau sau cái chết của Chúa Giêsu, và dạy học tại Ephesus.

Câu 5: Tại sao Bà Maria được gọi là Bà Maria của Thành Magdala?

Thưa, Magdala là tên của thành phố mà Bà Maria xuất thân. Thành phố Magdala là một thành phố thuộc phía Tây của Biển Galilê.

Câu 6: Trong Phúc Âm của Thánh Sử Luca, Bà Maria Mađalêna chính là ai?

Thưa, Bà chính là một người phụ nữ mà Thiên Chúa đã trừ khử được bảy thứ quỷ ám vào Bà. Xem thêm Luca 8: 1-3.

Dựa theo một học giả về thánh kinh Công Giáo là Cha Joseph Fitzmyer, thuộc Dòng Tên thì “không có bất kỳ một bằng chứng nào cả về việc Bà Maria Mađalêna bị ma quỷ chiếm giữ là vì kết quả của những tội lỗi của riêng Bà….Về con số các loài quỷ ám (bảy) nhằm mục đích ám chỉ đến tính trầm trọng của việc Bà bị quỷ ám.”

Việc Chúa chữa lành cho Bà, cho thấy được làm thế nào mà cuộc sống của chúng ta được quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu mang lại.

Câu 7: Tên của Bà Maria Mađalêna được đề cập bao nhiêu lần tổng cộng trong các Sách Phúc Âm?

Thưa, sau Đức Trinh Nữ Maria, Bà là một người phụ nữ được đề cập nhiều nhất. Tổng cộng là 11 lần.

Câu 8: Theo các Sách Phúc Âm, Bà Maria Mađalêna đã hổ trợ cho Chúa Giêsu và các môn đệ khác của Ngài từ chính tiền của của riêng Bà?

Thưa, đúng vậy. Xin xem thêm Luca 8: 1-3.

Một khi đã được chữa lành, Bà hiện thể lòng biết ơn của Bà bằng việc hổ trợ về mặt tài chánh cho Cộng Đồng Kitô Giáo, và bằng sự tín trung của Bà, Bà đã trở thành chứng nhân về cái chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Câu 9: Ý tưởng cho rằng Bà Maria Mađalêna đã sống tại Pháp là đến từ đâu?

Thưa, nó đến từ một truyền thuyết của thời Trung Cổ.

Theo truyền thuyết được tạo dựng ra này, thì Bà Maria Mađalêna và tất cả các môn đệ khác, nhiều năm sau việc Chúa Giêsu về trời, đã bị quân thù dồn vào một chiếc thuyền không có bánh lái với hy vọng là khiến cho tất cả sẽ phải bị chết chìm. Thế nhưng, câu chuyện nói rằng, chiếc thuyền đã được Thiên Chúa hướng dẫn và đến bến an toàn tại nước Pháp.

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ban-biet-ro-nhu-the-nao-ve-ba-maria-madalena-that/