Trích từ Dân Chúa

23 vụ tấn công người Kitô giáo Ấn Độ trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/23-vu-tan-cong-nguoi-kito-giao-an-do-trong-dip-le-giang-sinh-vua-qua/