Trích từ Dân Chúa

Tôn kính Đức Mẹ sao cho đúng?

Lm FX Nguyễn Hùng Oánh

Sáng hôm nay, dâng Thánh Lễ kính Đức Mẹ hiện ra ở Lộ đức, tôi định viết một bài về Đức Mẹ với nhan đề "Đề phòng mê tín về Đức Mẹ", nhưng sợ hiểu lầm, tôi đã sửa lại như trên.

Bài Tin mừng theo thánh Gioan nói về tiệc cưới tại Cana (Ga 2, 1-11) cho biết vai trò thật của Đức Mẹ là trung gian giữa Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người và loài người. Đức Mẹ không làm phép lạ, không ban ơn, nhưng Đức Mẹ chuyển cầu cho nhân loại. Đức Mẹ không đòi người ta phải chạy đến với Đức Mẹ, năn nỉ với Đức Mẹ mới chuyển cầu. Đức Mẹ nói nhỏ với Con của Đức Mẹ “họ hết rượu rồi" tỏ ra Đức Mẹ thật quán xuyến công việc nội trợ. Không ai dám nghĩ Đức Mẹ “xía vào” công việc của nhà đám, trái lại, người ta phải hoan hô hành động “cứu giúp” của Đức Mẹ. Chính ông quản tiệc phê phán chàng rể “đãi rượu ngon sau” đủ nói lên điều dó.

Nhưng sự cưú giúp của Đức Mẹ cũng chỉ là vai tuỳ vì nếu Đức Giêsu không làm phép lạ “nước hoá thành rượu ngon” thì lời Đức Mẹ nói với Đức Giêsu thành “vô duyên”.

Như vậy, ta thấy rất rõ vai trò của Đấng tạo hoá và vai trò của thụ tạo, dầu là thụ tạo ở bậc cao nhất vẫn là thụ tạo và Đức Giêsu mặc dầu mặc lấy xác phàm chúng ta và sống như chúng ta ngoại trừ tỗi lỗi vẫn là Đấng tạo hoá. Tôn kính Đức Mẹ mà xem Đức Mẹ là Đấng tạo hoá sẽ rơi vào tội thờ “dối trá”.

Đức Mẹ đã ý thức rõ ràng về điều đó nên Ngài mới nói với Đức Giêsu tình trạng khốn khỏ của nhà đám (họ hết rượu rồi) và dạy nhà đám phải vâng lời Đức Giêsu. Và chúng ta còn thấy Đức Mẹ không vượt quyền Giáo huấn của Giáo hội, cụ thể trong Thánh lễ nầy. Thật vậy, Giáo họi tuyên tín Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông truyền (vô nhiễm nguyên tội) ngày 08-12-1854 và Đức Mẹ mới cho cô bé Bernadette Soubirous biết tên của Đức Mẹ là “Vô nhiễm nguyên tội” ngày 25-3-1858. Bấm tay tính ra phải mất 1854 năm, Giáo hội mới nhận ra được con người tinh toàn tuyệt đối của Đức Mẹ và phải bốn năm sau Đức Mẹ mới nói ra. Chắc là Đức Mẹ giúp Giáo hội tìm thấy được đặc ân Chúa dành cho Đức Mẹ, nhưng không vội vã.

Giáo hội dạy: nhờ Đức Mẹ để dến với Chúa Giêsu (ad Jesum per Mariam). Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Me Fatima, Đức Mẹ Lavang...? Tôi thường nói Đức Mẹ ở trên trời cầu bầu cho chúng ta, còn tượng Đức Mẹ do các hoạ sỹ vẽ, các nhà điêu khắc tạc ra, hoặc nơi Đức Mẹ hiện ra chẳng chứa phép thiêng cầu bàu gì hết chỉ là hình ảnh giúp ta nâng tâm hồn lên kết hiệp với Đức Mẹ ở trên trời.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo năm 1992 dạy: người nào tôn kính một ảnh tượng thánh là tôn kính chính Đấng ảnh tượng đó miêu tả (quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte). Cầu nguyện trước một ảnh tượng thánh thì không dừng trước ảnh tượng đó nhưng là đạt tới chính con người vị thánh đó mà ảnh tượng miêu tả (le mouvement qui s ‘ adresse à l’ image en tant que telle ne s’ arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l’ image) (số 2132).

Về phép lạ liên can tới Đức Mẹ trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã tin vào Con của Mẹ nên mới nói “họ hết rượu rồi và bảo các người giúp việc vâng lời Ngài”, còn các môn đệ chứng kiến phép lạ, thấy được vinh quang của Đức Giêsu mới tin vào Ngài là Đức Kitô. Chúa tỏ vinh quang và các môn đệ thấy vinh quang chứ không thấy cử chỉ “hô phong hoán vũ", chiêng trống đánh lớn để biểu dương sức mạnh. Vì thế ông quản tiệc không biết, chỉ có mấy người lấy nước đổ vào chum biết khác với mấy ông linh mục tổ chức cầu nguyện cho người ta té ngã khắp nhà thờ hoặc đưa những “chứng nhân láo” mô tả đã được ơn nầy ơn kia cho thính giả tin vào người thuyết giảng.

Với những người không tin Đưc Giêsu là Đức Kitô (Con Thiên Chúa), Ngài nói: “Còn nếu việc ta làm, cho đi các ngươi không tin Ta thì hãy tin vào các việc ấy” (Gioan 10,38: but if I perform them, even if you do not believe me, believe the works). Pascal đã nói:” Phép lạ chứng thực giáo thuyết và giáo thuyết là công chứng của phép lạ “(les miracles discenent la doctrine, et la doctrine discenent miracles “.

Đức Giêsu làm phép lạ để chứng minh Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến và phép lạ “giờ đã dến” bằng phép lạ vượt qua (chết và sống lại) chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa có bản tính Thiên Chúa, là Thiên Chúa cứu độ và Ngài ban quyền cho các Tông đồ làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ). Bây giờ, đời sống tốt của Kytô hữu và hành dộng bác ái chính là phép lạ.

Phải đề phòng người ưa chuộng phép lạ do các tượng thánh làm, người ham đồn thổi phép lạ, cả vài nhà tu có thứ suy luận lạ lùng về ơn Chúa (cầu nguyện, đặt tay cho phụ nữ hiếm muộn có thai, một nữ tu cắt thuốc cho người hiếm muộn có thai và đưa tới kết quả: thai ảo …)

Ngày hai mươi chín tháng Chạp năm Kỷ Sửu (12-02-2010)

Lm FX Nguyễn Hùng Oánh

URL: http://danchuausa.net/duc-me/ton-kinh-duc-me-sao-cho-dung/