Trích từ Dân Chúa

Tòa thánh thành lập Ủy ban điều tra về Medjugorje

Chu Văn

Vatican [CNA 17/3/2010] - Tòa thánh xác nhận việc thành lập một Ủy ban để điều tra về hiện tượng Medjugorje.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 17 tháng 3 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng "dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và dưới quyền lãnh đạo của Ðức hồng y Camillo Ruini, một ủy ban quốc tế để điều tra về Medjugorje đã được thành lập".

Theo thông cáo của Tòa thánh, Ủy ban này gồm có một số Hồng y, Giám mục và chuyên gia sẽ làm việc một cách "dè dặt" và trình những kết quả nghiên cứu lên Bộ Giáo Lý đức tin.

Trong thông cáo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Trả lời một câu hỏi: liệu có đưa Ðức cha Ratko Peric, Giám mục Mostar, vào danh sách các thành viên của Ủy ban nói trên không, cha Lombardi nói rằng ngài chưa có danh sách đầy đủ của các thành viên của Ủy ban.

Phát ngôn viên Tòa Thánh ghi nhận rằng cuộc điều tra về hiện tượng Medjugorje chỉ mới diễn ra ở cấp giáo phận. Sau cấp giáo phận, vấn đề được chuyển lên Hội đồng Giám mục cựu Nam tư. Tuy nhiên, các ủy ban điều tra ở cấp giáo phận cũng như Hội đồng Giám mục đã không đi đến một kết luận nào về tính cách siêu nhiên của những điều được gọi là các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ. Chính vì thế mà các Ðức giám mục Bosnia và Herzegovina đã xin Bộ Giáo Lý Ðức Tin cho điều tra.

Cha Lombardi giải thích rằng trong khi điều tra, Ủy ban do Bộ Giáo Lý đức tin thành lập sẽ quyết định liệu có nên hay không nên thông tin về những kết quả điều tra. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, vì tính cách "nhậy cảm của vấn đề", cuộc điều tra sẽ diễn ra rất "cẩn trọng".

Chu Văn

URL: http://danchuausa.net/duc-me/toa-thanh-thanh-lap-uy-ban-dieu-tra-ve-medjugorje/