Trích từ Dân Chúa

Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ủy Ban Điều tra về Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorj

Dominic David Trần

VATICAN (Catholic World News) 18/3/2010. Tiếp theo thông báo của Tòa Thánh chính thức xác nhận rằng một Ủy Ban được lập ra để điều tra về các bản báo cáo rằng Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Medjugorje ( mà có đôi lúc có người Việt gọi tắt là Đức Mẹ Mễ-du); phóng viên Andrea Tornielli của Nhật Báo nước Ý là Il Giornale đã nêu ra danh tánh một số thành viên của Ủy Ban đặc nhiệm này.

medjugorje_s.jpg

Thông báo chính thức của Điện Vatican chỉ nói rằng Ủy Ban Điều Tra do sẽ do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên Giám Quản Giáo Phận Roma đứng đầu làm Chủ Tịch. Ngoài ra không nêu danh tánh của các thành viên thuộc Ủy Ban. Thế nhưng phóng viên Tornielli-- người rất thạo tin về nội bộ Tòa Thánh với những báo cáo được công nhận là liên tiếp chính xác -- đã viết rằng các thành viên khác của Ủy Ban Đặc nhiệm Điều Tra về các bản báo cáo Đức Mẹ đã hiện ra tại Medjugojie sẽ gồm có:

- Đức Hồng Y Vinko Puljic của Giáo Phận Sarajevo;
- Đức Tổng Giám mục Josip Boznic của Giáo phận Zagreb;
- Đức Hồng Y Julian Herranz, nguyện Chủ Tịch Ủy Hội Giáo Hoàng về Các Văn bản Pháp Quy; và
- Linh mục Tony Anatrella, một nhà Tâm lý học người Pháp và là chuyên gia về Thánh Mẫu học.

Uỷ Ban cũng gồm có một số giáo dân sẽ được mời tham dự.

Tuy nhiên việc không có tên của Đức Cha Ratko Peric, Giám mục Giáo phận Mostar, là nơi mà Đền Thánh Đức Mẹ Medjugojie toạ lạc là điều rõ ràng. Lập trường về sự kiện Medjugojie của Giám mục Peric đã được biết rõ từ lâu rồi; Đức Cha Peric đã ám chỉ rằng ngài không công nhận những báo cáo về sự hiện ra là thực.

Dominic David Trần

URL: http://danchuausa.net/duc-me/toa-thanh-da-bo-nhiem-uy-ban-dieu-tra-ve-su-kien-duc-me-hien-ra-tai-medjugorj/