Trích từ Dân Chúa

Thánh Mẫu Maria (năm 2007)

Dân Chúa

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Năm 2007

lavang.jpg
 1. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện với kinh Ngợi Khen
 2. Nghe | Download "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi"
 3. Nghe | Download "Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến"
 4. Nghe | Download "Danh Người là Thánh"
 5. Nghe | Download Tâm tình thờ lạy của Mẹ
 6. Nghe | Download Sự khiêm hạ của Mẹ Maria qua kinh Ngợi Khen
 7. Nghe | Download "Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư"
 8. Nghe | Download Niềm mong đợi và khao khát của Mẹ
 9. Nghe | Download Sự thinh lặng trong vâng phục và đức Tin của Mẹ Maria
 10. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria, chiêm ngắm và thờ lạy bên máng cỏ Bê-lem
 11. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria gọi tên Chúa Giêsu
 12. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện trong ngày Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh
 13. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ Giêrusalem
 14. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện tại tiệc cưới Cana
 15. Nghe | Download Cùng cầu nguyện với Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana
 16. Nghe | Download Vai trò và mẫu gương của Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana
 17. Nghe | Download Cùng cầu nguyện với Mẹ Maria dưới chân thập giá Chúa Giêsu
 18. Nghe | Download Cùng cầu nguyện với Mẹ Maria để chờ đón Thánh Thần ngự xuống
 19. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện với các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần
 20. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ Tuần
 21. Nghe | Download Sự hiện diện và cầu nguyện của Mẹ Maria trong ngày lễ Ngũ Tuần
 22. Nghe | Download Lời cầu xin của chúng ta và sự chuyển cầu của Mẹ Maria
 23. Nghe | Download Cùng với Mẹ Maria cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn
 24. Nghe | Download Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội...
 25. Nghe | Download Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội (tiếp)
 26. Nghe | Download ... khi này và trong giờ lâm tử
 27. Nghe | Download Cùng cầu nguyện với Mẹ Maria bằng tràng cuỗi Mân Côi.
 28. Nghe | Download Mẹ xinh về trời
 29. Nghe | Download Sự nghèo khó của Mẹ Maria và bí tích Thánh Thể
 30. Nghe | Download Mẹ Maria nghèo khó và bí tích Thánh Thể
 31. Nghe | Download Maria: Mẹ của Thiên Chức Linh Mục (1)
 32. Nghe | Download Maria: Mẹ của Thiên Chức Linh Mục (2)
 33. Nghe | Download Maria: Mẹ của Thiên Chức Linh Mục (3)
 34. Nghe | Download Maria: Mẹ Ân Sủng
 35. Nghe | Download Mẹ Maria: Đấng trung gian mọi ân sủng
 36. Nghe | Download Sự trung gian của Mẹ Maria
 37. Nghe | Download Mẹ Maria là đấng trung gian
 38. Nghe | Download Maria: Mẹ Giáo Hội
 39. Nghe | Download Maria: Mẹ Giáo Hội và Đấng trung gian các ơn
 40. Nghe | Download Hỡi Bà! Đây là Con Bà! (1)
 41. Nghe | Download Hỡi Bà! Đây là Con Bà! (2)
 42. Nghe | Download Người phụ nữ chống lại con rồng
 43. Nghe | Download Người Phụ Nữ và con rồng theo sách Khải Huyền của thánh Gioan Tông Đồ, phần 1
 44. Nghe | Download Người Phụ Nữ và con rồng theo sách Khải Huyền của thánh Gioan Tông Đồ, phần 2
 45. Nghe | Download Đức Mẹ trọn đời đồng trinh
 46. Nghe | Download Trái Tim Trinh Nguyên của Mẹ Maria
 47. Nghe | Download Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
 48. Nghe | Download Mầu Nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội
 49. Nghe | Download Mầu Nhiệm của Lòng Thương Xót
 50. Nghe | Download Mầu Nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 51. Nghe | Download Mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa
 52. Nghe | Download Mầu Nhiệm Của Niềm Vui

Nghe Thánh Mẫu Maria, năm 2006 | 2005

Xin chân thành cảm ơn Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và đài phát thanh Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

URL: http://danchuausa.net/duc-me/thanh-mau-maria-nam-2007/