Trích từ Dân Chúa

Ông Môshê người được kêu mời sống đời hành hương

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/duc-me/ong-moshe-nguoi-duoc-keu-moi-song-doi-hanh-huong/