Trích từ Dân Chúa

Các đền thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (D)

Sr. Bạch Tuyết

*** D ***

Ðền Thánh Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa

Divine2.jpg

Một Ðền thánh Rôma tại Via Ardeatina. Một thánh địa dâng kính Mẹ Maria và Con Thiên Chúa được xây vào khoảng giữa thế kỷ 16, nhưng chính bức ảnh lại ghi ngày tháng vào đầu thế kỷ 14. Khách hành hương và người Rôma lũ lượt hàng ngàn người tới cầu nguyện nơi đó khi Thế Chiến thứ 2 ngày càng căng thẳng. Lo sợ cho bức ảnh quý giá của họ, dân chúng đã mang bức ảnh xa đó 13 dặm Anh khỏi vùng đánh nhau tới nhà thờ Thánh Inha-xi-ô. ÐTC Piô 12 đã dâng thành Rôma dưới sự bảo trợ đặc biệt tơi Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa trong suốt cuộc chiến, và khi các cuộc chiếm cứ đã ngừng ngài tuyên bố Mẹ là Ðấng thực sự đã cứu thành Rôma. Sau chiến tranh bức ảnh đuợc mang trở lại nơi nguyên thủy của thánh địa.

Mạng liên hệ:
http://www.santuariodivinoamore.it/en.html
http://www.catholicculture.org/library/view.cfm?recnum=3046
http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santuario_della_Madonna_del_Divino_Amore

Ðền thánh Ðức Trinh Nữ An Giấc Ngủ (Hồn Xác Lên Trời)

Dormition4.jpg

Lễ kính Ðức Trinh Nữ An Giấc Ngủ (Hồn Xác Lên Trời). Dưới thời Byzantine đã gọi là Mẹ Lên Trời, và cũng là tên nhà thờ Benedictine nổi tiếng tại vùng núi Zion bên Jerusalem (tiếng Latinh Dormitio nghĩa là ngủ)

Mạng liên hệ:
http://www.traditioninaction.org/SOD/j082sdOlMountCarmel_7-16.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_of_the_Theotokos
http://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_Abbey

Chuyển dịch từ mạng: www.therealpresence.org

Sr. Bạch Tuyết, 21/7/2008

URL: http://danchuausa.net/duc-me/cac-den-thanh-duc-me-tren-toan-the-gioi-d/