Trích từ Dân Chúa

Y phục dự tiệc cưới Nước Trời là lòng sám hối và tin vào Tin Mừng

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//y-phuc-du-tiec-cuoi-nuoc-troi-la-long-sam-hoi-va-tin-vao-tin-mung/