Trích từ Dân Chúa

Xót xa khi người dân ôm “cột điện” mà chết!

Người Giồng Trôm

URL: http://danchuausa.net//xot-xa-khi-nguoi-dan-om-cot-dien-ma-chet/