Trích từ Dân Chúa

Xin Chúa Giêsu ngự đến

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Mùa Vọng có chủ đề riêng, đó chính là lời của Kinh Thánh, trở thành lời cầu nguyện, niềm khao khát và hy vọng của Hội Thánh: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” (Kh 22, 20).

Khao khát của Hội Thánh được Chúa Giêsu nhắc lại trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi mời gọi: “Các con hãy sẵn sàng", Chúa thông báo ngay: "Vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.

Như thế, lễ Giáng sinh không chỉ hoàn tất ý nghĩa của việc kỷ niệm, cũng không phải chỉ là cái đích phải đến của mùa Vọng. Lời cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” trong mùa Vọng, còn đưa Hội Thánh đi xa hơn:

- Cầu xin sự hiện diện của Chúa ở đây, lúc này, giữa thế giới, giữa Hội Thánh và trong cuộc sống từng người hôm nay.

- Xin Chúa đừng chê chối, nhưng ngự đến để bộ mặt thế giới đổi mới, lòng người được thánh hóa.

- Xa hơn, Hội Thánh hướng tới tương lai, hướng về ngày cánh chung, ngày thế giới được biến đổi trong ơn cứu độ toàn thể và trọn vẹn. Vì nếu

Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất, Người sẽ đến lần thứ hai để tổng kết cả một chiều dài ngun ngút của lịch sử nhân loại.

Như vậy, sống mùa Vọng, sống ý nghĩa lễ Giáng sinh, Hội Thánh không sống trong quá khứ. Một mặt, khi không ngừng cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”, giúp Hội Thánh luôn ý thức mà chu toàn tốt nhất hiện tại, từ đó mở ra con đường đẹp đi đến tương lai của ơn cứu độ.

Mặt khác, vì Chúa sẽ đến! Nhưng không biết thời khắc nào, vì thế, lời cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” vừa là lời nài xin trong tha thiết cậy trông, vừa là lời tự nhắc mình phải thường xuyên "hãy sẵn sàng".

Sẵn sàng để chờ Chúa đến là luôn giữ mình sống công chính, xa tránh thói hư, xa tránh những nghiêng chiều về tội lỗi, ngăn ngừa cám dỗ, tăng cường đức bác ái yêu thương, lo chu toàn mọi bổn phận đạo đức...

Trong ngày Chúa lại đến, những ai trung thành trong đời sống Kitô hữu, sẽ được đón nhận vào nhà Cha, được trao ban sự sống vĩnh hằng. Như thế họ chính là những người thuộc về Chúa Kitô.

Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm đượm một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.... Lạy Chúa, Chúa hãy đến trong cuộc đời. Chúa hãy đến mang ơn trời. Chúa hãy đến trao nguồn hạnh phúc, nguồn cứu rỗi cho người, mọi nơi.

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

URL: http://danchuausa.net//xin-chua-giesu-ngu-den/