Trích từ Dân Chúa

Vụ “lettergate” ở Vatican: Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông từ chức

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//vu-lettergate-o-vatican-vu-truong-vu-truyen-thong-tu-chuc/