Trích từ Dân Chúa

Việc thanh luyện Giáo hội được bắt đầu nơi chính tâm hồn mỗi người

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//viec-thanh-luyen-giao-hoi-duoc-bat-dau-noi-chinh-tam-hon-moi-nguoi/