Trích từ Dân Chúa

Video tường trình về Khóa học Truyền hình Editing video cho Linh mục Nữ tu và Chủng sinh đang du học tại Hoa kỳ

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-tuong-trinh-ve-khoa-hoc-truyen-hinh-editing-video-cho-linh-muc-nu-tu-va-chung-sinh-dang-du-hoc-tai-hoa-ky/