Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22/11/2018: Bình an dưới thế cho người thiện tâm Chúa thương - ý kiến các Giám Mục Ý

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-22-11-2018-binh-an-duoi-the-cho-nguoi-thien-tam-chua-thuong-y-kien-cac-giam-muc-y/