Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/07/2017: Tân chủ tịch HĐGM Mục Phi nói về vụ đập phá tượng Chúa và Đức Mẹ tại Marawi

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-20-07-2017-tan-chu-tich-hdgm-muc-phi-noi-ve-vu-dap-pha-tuong-chua-va-duc-me-tai-marawi/