Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/1/2018: Đức Thánh Cha đến Peru. Vị Giáo Hoàng đầu tiên làm phép cưới trên máy bay

Vietcatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-19-1-2018-duc-thanh-cha-den-peru-vi-giao-hoang-dau-tien-lam-phep-cuoi-tren-may-bay/