Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14/09/2017: Đức Thánh Cha lưu luyến tiễn biệt đất nước Colombia đau khổ

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-14-09-2017-duc-thanh-cha-luu-luyen-tien-biet-dat-nuoc-colombia-dau-kho/