Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/08/2017: Maduro trở mặt 179 độ với Tòa Thánh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-10-08-2017-maduro-tro-mat-179-do-voi-toa-thanh/