Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 09/11/2017: Chuyện hi hữu: Kẻ sát nhân dự lễ phong thánh cho nạn nhân

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-09-11-2017-chuyen-hi-huu-ke-sat-nhan-du-le-phong-thanh-cho-nan-nhan/