Trích từ Dân Chúa

Video: Thánh lễ tại Palexpo do Đức Thánh Cha cử hành trong chuyến tông du Thụy Sĩ ngày 21/06/2018

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net//video-thanh-le-tai-palexpo-do-duc-thanh-cha-cu-hanh-trong-chuyen-tong-du-thuy-si-ngay-21-06-2018/