Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 23/10/2017: Câu chuyện Đồng Tiền Nhân Nghĩa

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-23102017-cau-chuyen-dong-tien-nhan-nghia/