Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 15/01/2019: Câu chuyện tượng Chúa chịu nạn làm phép lạ tại Phi Luật Tân

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-15-01-2019-cau-chuyen-tuong-chua-chiu-nan-lam-phep-la-tai-phi-luat-tan/