Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 02/10/2018: Câu Chuyện Thánh Têrêsa xin đi tu sớm

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-02-10-2018-cau-chuyen-thanh-teresa-xin-di-tu-som/