Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với ĐTC Phanxicô 03/12/2018: Hai phép lạ Y Khoa không thể giải thích của ĐHY Newman

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-voi-dtc-phanxico-03-12-2018-hai-phep-la-y-khoa-khong-the-giai-thich-cua-dhy-newman/