Trích từ Dân Chúa

Video Phỏng vấn: Nữ tu Têrêxa Quy thuộc Dòng Tiểu Muội phục vụ ở Nazareth 60 năm

VietCatholic

- Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào đây

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net//video-phong-van-nu-tu-terexa-quy-thuoc-dong-tieu-muoi-phuc-vu-o-nazareth-60-nam/