Trích từ Dân Chúa

Video: Phóng sự về Công Nghị tấn phong 14 tân Hồng Y ngày 28/06/2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-phong-su-ve-cong-nghi-tan-phong-14-tan-hong-y-ngay-28-06-2018/