Trích từ Dân Chúa

Video: Phóng sự đặc biệt: Ðức Thánh Cha gặp gỡ hàng ngàn giới trí thức và đại học Bologna

Vietcatholic

URL: http://danchuausa.net//video-phong-su-dac-biet-duc-thanh-cha-gap-go-hang-ngan-gioi-tri-thuc-va-dai-hoc-bologna/