Trích từ Dân Chúa

Video: Những người Việt Nam may mắn được dâng lễ tại Mộ Chúa trong Tuần Thánh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-nhung-nguoi-viet-nam-may-man-duoc-dang-le-tai-mo-chua-trong-tuan-thanh/