Trích từ Dân Chúa

Video: Kỹ thuật truyền hình: Giới thiệu các Commercial Track Mattes có thể dùng trong phim Công Giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-ky-thuat-truyen-hinh-gioi-thieu-cac-commercial-track-mattes-co-the-dung-trong-phim-cong-giao/