Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 14/08/2017: Miến Điện trông đợi chuyến tông du của Đức Thánh Cha

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-giao-hoi-nam-chau-14-08-2017-mien-dien-trong-doi-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha/