Trích từ Dân Chúa

Video: Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong phiên khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-dien-tu-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-phien-khai-mac-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-thanh-nien/