Trích từ Dân Chúa

Video: Đàng Thánh Giá trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại Colosseum Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-dang-thanh-gia-trong-the-do-duc-thanh-cha-chu-su-tai-colosseum-thu-sau-tuan-thanh-30-3-2018/