Trích từ Dân Chúa

Video: Bài giảng Lễ Giỗ lần 16 ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại TTCG VN Orange

+ GM Giuse Đặng Đức Ngân

180908DHYThuan1.jpg
180908DHYThuan3.jpg
180908DHYThuan2.jpg
180908DHYThuan4.jpg

+ GM Giuse Đặng Đức Ngân

URL: http://danchuausa.net//video-bai-giang-le-gio-lan-16-dhy-nguyen-van-thuan-tai-ttcg-vn-orange/