Trích từ Dân Chúa

Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên “cảm thấy được nâng đỡ” qua lá thư của ĐGH

Gioan Lê Quang Vinh

URL: http://danchuausa.net//uy-ban-giao-hoang-bao-ve-tre-vi-thanh-nien-cam-thay-duoc-nang-do-qua-la-thu-cua-dgh/