Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm ngày 17/5/2018: Các Giáo hội được mời gọi cùng chung lời cầu nguyện “Nước Cha Trị Đến”

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-ngay-17-5-2018-cac-giao-hoi-duoc-moi-goi-cung-chung-loi-cau-nguyen-nuoc-cha-tri-den/