Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 31/5/2018: Các Giám Mục Ái Nhĩ Lan kinh hoàng trước “sự bội giáo của cả một quốc gia”

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-31-5-2018-cac-giam-muc-ai-nhi-lan-kinh-hoang-truoc-su-boi-giao-cua-ca-mot-quoc-gia/