Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 28/6/2018: Cuộc phản đối của Cha Nguyễn Duy Tân “là hình ảnh đẹp của một mục tử dũng cảm chăm sóc ch

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-28-6-2018-cuoc-phan-doi-cua-cha-nguyen-duy-tan-la-hinh-anh-dep-cua-mot-muc-tu-dung-cam-cham-soc-cho-d/