Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 20/12/2018: điều bất ngờ lớn nhất xảy đến trong đêm Giáng sinh là Đấng Tối Cao trở thành một hài nhi

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-20-12-2018-dieu-bat-ngo-lon-nhat-xay-den-trong-dem-giang-sinh-la-dang-toi-cao-tro-thanh-mot-hai-nhi-b/