Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 10/1/2019: 10 sự kiện tiêu biểu GHCGVN 2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-10-1-2019-10-su-kien-tieu-bieu-ghcgvn-2018/