Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 4/6/2018: TGP Minnesota Hoa Kỳ bồi thường 210 triệu dollars cho 450 nạn nhân bị xâm phạm tình dục

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-4-6-2018-tgp-minnesota-hoa-ky-boi-thuong-210-trieu-dollars-cho-450-nan-nhan-bi-xam-pham-tinh-duc/