Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 25/6/2018: - Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam tại Chùa Điều Ngự, miền Nam California

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-25-6-2018-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-tai-chua-dieu-ngu-mien-nam-california/