Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 24/9/2018: Tóm lược chuyến tông du Lithuania của ĐTC Phanxicô ngày 22 và 23-9-2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-24-9-2018-tom-luoc-chuyen-tong-du-lithuania-cua-dtc-phanxico-ngay-22-va-23-9-2018/