Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 24/12/2018: đêm nay Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-24-12-2018-dem-nay-con-thien-chua-xuong-the-lam-nguoi-va-o-cung-chung-ta/