Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 23/4/2018: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ mời tham dự buổi “Cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-23-4-2018-hoi-dong-lien-ton-viet-nam-tai-hoa-ky-moi-tham-du-buoi-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam/