Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 21/5/2018: Tất cả 34 Giám mục nước Chilê đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-21-5-2018-tat-ca-34-giam-muc-nuoc-chile-de-don-tu-chuc-len-duc-giao-hoang/