Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 20/8/2018: hơn 50 ngàn người hát vang cầu xin “Mẹ đoái thương xem Việt Nam” trong kỳ Đại Hội Thánh M

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-20-8-2018-hon-50-ngan-nguoi-hat-vang-cau-xin-me-doai-thuong-xem-viet-nam-trong-ky-dai-hoi-thanh-mau-m/